اسم ها در زبان انگلیسی-قسمت ۱

Noun 1

در زبان انگلیسی از اسم ها برای نامیدن استفاده می شود. در ادامه به شرح بیشتر این موضوع پرداخته خواهد شد.دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: