اولین دلیل برای اثبات مزیت های کامپیوترهای کوانتومی

یک قدم به سوی محاسبات کوانتومی

رابرت کونیگ نتایج جدید را عمدتا به عنوان یک کمک در مسیر تئوری پیچیدگی در نظر می گیرد. “نتیجه ما نشان می دهد که پردازش اطلاعات کوانتومی واقعا مزایایی را ارائه می دهد – بدون اینکه بر نظریه های پیچیدگی اثبات نشده اتکا شود،” او می گوید. فراتر از این، کار نقاط عطف جدیدی را در مسیر کامپیوترهای کوانتومی فراهم می کند. به علت ساختار ساده آن، مدار جدید کوانتومی یک نامزد برای تحقق الگوریتم های کوانتومی تجربی در کوتاه مدت خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

نتایج در زمینی بارور در مونیخ افتاده است. در سالهای اخیر یک سیستم متمرکز در زمینه تحقیقات فن آوری کوانتوم ایجاد شده است که دارای ساختمان پژوهشی جدیدی برای تحقیقات است که در TUM در گارچینگ در حال ساخت است. در ماه سپتامبر TUM با همکاری Ludwig-Maximilians-Universität München LMU قراردادی را دریافت کرد که در زمره مرکز عالی علوم و فن آوری کوانتوم مونیخ MCOST قرار می گرفت.

دسته بندی: اخبار
امتیاز کاربران:
Rate this post