دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی

ثانوس جایگاه خود به عنوان فرمانده بلک کوادرانت را پس گرفت، ولی تاج و تخت را رها کرد تا مراکز درمانی در سراسر جهان را برای یافتن درمان بیماری اش جستجو کند. او که برای یافتن درمان بیماری اش به هر چیزی متوصل می شود، در بخش علمی گیلگرث نزد پدرش منتور رفت که دانشمندی بزرگ است. ثانوس پدر خود را کشت. پس از آن نگهبانان سلطنتی شیار برای مأموریتی  غیر ممکن وارد شدند: دستگیری ثانوس.

دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۴۲ مگابایت)

دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۱ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران:
Rate this post