دانلود کمیک تبدیل شوندگان-۲۰۱۹ (Transformers) – قسمت ۲

زندگی شما برای شماست تا آن را بسازید. این کلمات استخوان بندی اصلی جامعه تبدیل شوندگان را تشکیل داده است. ولی افسران پلیس سایبرترونی کروما و پراول در بازپرسی در صحنه قتل انجام شده متوجه می شوند که در این حادثه رگه هایی از تاریکی وجود دارد که بامبلبی را در شبکه ای از دروغ و اسرار احاطه کرده است.

دانلود کمیک تبدیل شوندگان ۲۰۱۹  (Transformers) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)-قسمت ۲

دانلود کمیک تبدیل شوندگان ۲۰۱۹  (Transformers) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)-قسمت ۱

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران:
Rate this post