دانلود کمیک جنگ ستارگان-دوران تاریک (قسمت ۴) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

لرد ویدر قصد بازجویی جنکس را دارد که اطلاعات ارزشمندی از یک جدای بنام جنیر دارد که می تواند در سرکوب جدای ها نقشی عمده داشته باشد. ولی قبل از رسیدن او به زندان جنکس کشته می شود و اطلاعات کامپیوترهای امپراطوری به سرقت می رود. از طرفی سفینه جنیر در درگیری با نیروهای مهاجم امپراطوری در بیابانی سقوط می کند. مهاچمین امبر را گروگان می گیرند و جنیر بدنبال رد آنهاست تا در فرصتی مناسب او ران جات دهد…

دانلود کمیک جنگ ستارگان-دوران تاریک (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک جنگ ستارگان-دوران تاریک (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۰ مگابایت)

دانلود کمیک جنگ ستارگان-دوران تاریک (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۰ مگابایت)

دانلود کمیک جنگ ستارگان-دوران تاریک (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران:
Rate this post