نقد کمیک کاپیتان آمریکای جدید (فالکون)

بحران و خطر به اوج خود رسیده است و بارون بلار و کاپیتان آمریکا بر سر آخرین بمب هایدرا که می تواند جهنمی به پا کند، می جنگند. تنها چند لحظه با به خطرافتادن مردم عادی و بیگناه فاصله داریم.

کاپیتان آمریکای جدید (قسمت ۶)
نویسنده: ریک ریمندر (Rick Remender)
تصویرگر: استیوارت ایمونن (Stuart Immonen)
ریک ریمندر ارکی تمام عیار خلق کرده و در این سری ۶ قسمتی شاهد پرداختی عالی از شخصیت سم ویلسون هستیم. بخش پایانی همه چیز دارد: تعلیق بسیار، دیالوگ های عالی، پیچ و خم های داستان و تهدیدهای جدی از طرف شرور داستان و رویارویی تن به تن کاپیتان آمریکا و عوامل هایدرا. داستان درگیری تن به تن کاپیتان سرخ و آبی و سفید پوش با هایدرا یک موضوع کلاسیک است با پرداختی نو که ریمندر با استادی از پس آن برآمده است. او در پیوند زدن گذشته سم با زمان حال و از طریق فلش بک و گفتگوهای درونی سم و بخشیدن روح به جریان داستان عالی عمل کرده است. او کاری را کرده که در آن استاد است یعنی بردن خوانندگان به محل هایی که بسیار غیرمنتظره هستند. ریمندر از شوکه کردن مخاطبان خود ابایی ندارد و در این آرک بارها شاهد این مسئله بودیم. این داستان خیلی غیرمنتظره است و این عامل یکی از عوامل موفقیت کتاب های کمیک است و چیزی نیست که هر روز و در هر عنوان شاهد آن باشیم. کاپیتان آمریکا، نومد، شیلد و هایدرا و مدیریت پویای حضور این عوامل در کنار یکدیگر کاری است دشوار که ریمندر به خوبی از عهده آن برآمده و آغازگر نوعی شورش در دنیای کمیک بوده است.
کار استیوارت ایمونن هم فوق العاده است. او صحنه های اکشن را بسیار عالی پیش برده است. کار هنری او در مسیر طرح داستان قرار دارد و زیمو، بلاد و هایدرا همگی بدرستی و به جا پراخت شده اند. جزئیاتی که او به این شخصیت ها اضافه کرده است پویایی حرکات را به خوبی انتقال می دهد. از نظر منتقدان این نحوه پرداخت یکی از بهترین مواردی است که در صنعت کمیک به چشم می خورد. ایمونن در این زمینه خارق العاده است و شماره ۶ کاپیتان آمریکای جدید مهر تأییدی است بر این ادعا.
کاپیتان آمریکای جدید یک داستان حماسی پرشور و پرمغز با پیام های اخلاقی بسیار برجسته و هنرمندانه بود که با تأثیرگذاری قابل قبول کار خود را به پایان رساند. ریمندر و ایمونن با تأکید بسیار کاپیتان آمریکای جدید را به دنیای مارول وارد کردند و بذرهای نبردهای بین کاپیتان و هایدرا که در این سری کاشته شد در داستان های دیگر به بار نشست. مجموعه داستان فوق العاده و پرداخت هنری توأم با جزئیات زیاد از این کمیک اثری موفق ساخته است.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران:
Rate this post