پیش درآمدی بر کمیک جنگ قلمروها-خاستگاه ملکیث

داستان حماسی ثور که بدست جیسون آرون خلق شده است واقعیت را تا پایه های آن به لرزه خواهد انداخت! سایه جنگ قلمروها در همه جا گسترده شده…ولی این سؤال در ذهن همه مخاطبان شکل گرفته است که چرا جنگ قلمروها درگرفت؟ در این چند فصل از دنیای کمیک که برای شما ارائه خواهد شد شاهد شکل گیری نقشه ملکیث، اولین حضورش در دنیای افسانه های نورث، خاستگاه ناگفته او و همینطور طاعون وجود او که نه تنها یک ثور بلکه حیات دو ثور را متأثر حضور منحوس خود کرد! وقتی ثور پسر اودین نتوانست غائله ملکیث را فرونشاند، جین فاستر میولنیر را بدست گرفت تا مبارزه علیه آشوبی بپردازد که توسط ملکیث و متحدان سیاهش در حال شکل گیری بود. همزمان با افزایش قدرت ملکیث “گروه قلمرها”، نورن ها و ملکه سیندرز به مرور خود را به صحنه نمایش حماسی معرفی می کنند و صحنه برای نمایش اصلی آماده می شود!
در این مجموعه از کمیک ها عناوین زیر ترجمه و منتظر خواهند شد تا در جریان شکل گیری داستان “چنگ قلمروها” قرار بگیرید:

Thor (1966) #344; Thor: God of Thunder #13, 17; Mighty Thor (2015) #1-2, 13-14, 22 and material from Thor: God of Thunder #25; Mighty Thor (2015) #4, 700; Mighty Thor: At the Gates of Valhalla.

دانلود کمیک ثور #۳۴۴ با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

 

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران:
Rate this post