ژانر جنگی

war-movies-01-0114-de

 

فیلم های جنگی با موضعیت جنگ های هوایی، دریایی و زمینی ساخته می شوند. گاهی اوقات هم فیلم های جنگی به نبرد در زندان، نبردهای مخفی، آموزش نظامی یا موضوعات مرتبط با آنها می پردازند. گاهی اوقات این فیلم ها به زندگی روزمره شهروندان و نظامیان بدون در نظر گرفتن جنبه های نبرد می پردازند. داستان این فیلم ها می تواند فیکشن، بر مبنای تاریخ، درام مستند، بیوگرافی باشد.

ژانر جنگی War Films

فیلم های جنگی با موضعیت جنگ های هوایی، دریایی و زمینی ساخته می شوند. گاهی اوقات هم فیلم های جنگی به نبرد در زندان، نبردهای مخفی، آموزش نظامی یا موضوعات مرتبط با آنها می پردازند. گاهی اوقات این فیلم ها به زندگی روزمره شهروندان و نظامیان بدون در نظر گرفتن جنبه های نبرد می پردازند. داستان این فیلم ها می تواند فیکشن، بر مبنای تاریخ، درام مستند، بیوگرافی باشد.

اصطلاح فیلم های ضد جنگ اغلب به فیلم هایی اتلاق می شود که جنبه های دردناک و ترس آور جنگ را به مخاطب نشان می دهد.

جان بلتون چهار عنصر روایی از فیلم جنگی را در قالب فیلم های هالیوودی بررسی کرده است. ۱) تعلیق اصول اخلاقی و انسانی در جریان جنگ ۲) ارجحیت اهداف جمعی به انگیزه های فردی ۳) رقابت بین مردان در گروه مذکر به همراه به حاشیه رانده شدن زنان و نگرش شیء گونه نسبت به آنها ۴) استقرار مجدد بازنشسته های جنگ. محقق فیلم کاترین کین بین ژانر جنگی و ژانر وسترن مشترکاتی را قائل شده است. در هر دو این فیلم ها دو قطب جنگ و صلح، تمدن و توحش بکار گرفته شده است. فیلم های جنگی اغلب از جنگ جهانی دوم به عنوان چارچوبی رای به تصویر کشیدن معارضه موجود بین نازی ها و نیروهای متفقین استفاده می کنند، در حالیکه فیلمهای وسترن معارضه موجود بین مهاجران متمدن و مردم بومی وحشی را به تصویر می کشند. مورخ فیلم ژونین بسینجر بر این باور است که زیرمجموعه ای بنام فیلم های جنگی جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۳ بوجود آمده است. این زیرگروه کنش های ارتشی را به تصویر می کشد، در حالیکه ژانر فیلم های جنگی نیاز ندارد که حتماً مبارزات مسلحانه را به تصویر بکشد.

تاریخچه

یکی از ابتدایی ترین فیلم های صامت سینما Birth of a Nation محصول سال ۱۹۱۵ است که نیمه اول آن پایه گذار بسیاری از اصول متعارف در ساخت فیلم های جنگی و فیلم های دیگر بطور کلی بود. این فیلم را یک اثر عالی برای هدفی نازل دانسته اند. در بدو نمایش این فیلم اعتراضات و خشونت بسیاری در گرفت و موضوع تأثیر مخرب سینما بر آهاد مردم رخ نمود. این فیلم جنگ های داخلی آمریکا را به روشی مشابه جنگ جهانی اول ترسیم می کرد که در زمان نمایش در آنسوی اقیانوس ها در جریان بود.

در سال های بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ کشورهای محور و متحدین هر دو مستندهای جنگی می ساختند. در کشورهایی که سیاست خنثی داشتند مانند ایالت متحده از این فیلم ها به عنوان تبلیغات استفاده می شد. در بین این فیلم ها فیلمی بود که آلبرت کی داوسن ضبط کرده بود. این فیلم The Battle and Fall of Przemyslنام داشت که در سال ۱۹۱۵ ساخته شد. داسون به عنوان فیلمبردار رسمی جنگ با آلمان ها و بلغارها همراه بود. فیلمهای او را شرکت فیلم های خبری آمریکا پخش کرد.

۱۰۰ فیلم برتر موزیکال سینما

Sahara
۵۱
Apocalypse Now – (1979)
۱
In Which We Serve۵۲  All Quiet on the Western Front۲
The Young Lions۵۳Saving Private Ryan۳
Battle Cry۵۴
Schindler’s List
۴
Flags of Our Fathers۵۵Platoon – (1986, Oliver Stone, V)۵
Soldier of Orange۵۶The Bridge on the River Kwai۶
Halls of Montezuma۵۷Patton – (1970, )۷
The Fighting Sullivans
۵۸The Dirty Dozen۸
The Fighting Sullivans۵۹The Longest Day۹
Destination Tokyo۶۰From Here to Eternity۱۰
Kelly’s Heroes
۶۱
Sergeant York
۱۱
The Bridge at Remagen۶۲The Great Escape۱۲
Sands of Iwo Jima
۶۳
Battleship Potemkin
۱۳
To Hell and Back۶۴Das Boot۱۴
The Lost Patrol
۶۵The Deer Hunter۱۵
Von Ryan’s Express۶۶Full Metal Jacket۱۶
Wake Island۶۷Letters From Iwo Jima۱۷
The Boys in Company C
۶۸
A Bridge Too Far
۱۸
Objective, Burma!۶۹The Guns of Navarone۱۹
Twelve O’Clock High
۷۰Open City۲۰
Operation Pacific
۷۱Midway۲۱
Gallipoli
۷۲Thirty Seconds Over Tokyo۲۲
Flying Leathernecks
۷۳
The Thin Red Line
۲۳
Memphis Belle
۷۴Tora! Tora! Tora!۲۴
Run Silent, Run Deep
۷۵
Black Hawk Down
۲۵
The Tuskegee Airmen
۷۶
Stalag 17
۲۶
Kanal
۷۷Battle of Britain۲۷
Courage Under Fire۷۸The Story of G.I. Joe۲۸
The Sand Pebbles۷۹The Desert Fox۲۹
۶۳۳ Squadron۸۰Paths Of Glory۳۰
Casualties of War۸۱
Wings
۳۱
Cross of Iron
۸۲Battleground۳۲
Force 10 From Navarone۸۳In Harm’s Way۳۳
Hell Is For Heroes۸۴
MacArthur
۳۴
Too Late the Hero۸۵Pork Chop Hill۳۵
Merrill’s Marauders
۸۶The Big Parade۳۶
Enemy at the Gates۸۷Where Eagles Dare۳۷
A Midnight Clear۸۸The Desert Rats۳۸
Dunkirk۸۹
Battle of the Bulge
۳۹
The Green Berets۹۰The Blue Max۴۰
The Story of Dr. Wassell
۹۱
The Caine Mutiny
۴۱
Three Kings۹۲
The Train
۴۲
Operation Crossbow۹۳Back to Bataan۴۳
The Naked and the Dead
۹۴Many Wars Ago۴۴
Jarhead۹۵
Guadalcanal Diary
۴۵
King Rat۹۶The Big Red One۴۶
Heartbreak Ridge۹۷Sink the Bismarck۴۷
Stalingrad۹۸They Were Expendable۴۸
Torpedo Run۹۹
Closely Watched Trains
۴۹
A Walk in the Sun۱۰۰The Dawn Patrol۵۰

 

دسته بندی: گونه های سینمایی
امتیاز کاربران:
Rate this post