ژانر جنگی

war-movies-01-0114-de

 

فیلم های جنگی با موضعیت جنگ های هوایی، دریایی و زمینی ساخته می شوند. گاهی اوقات هم فیلم های جنگی به نبرد در زندان، نبردهای مخفی، آموزش نظامی یا موضوعات مرتبط با آنها می پردازند. گاهی اوقات این فیلم ها به زندگی روزمره شهروندان و نظامیان بدون در نظر گرفتن جنبه های نبرد می پردازند. داستان این فیلم ها می تواند فیکشن، بر مبنای تاریخ، درام مستند، بیوگرافی باشد.

ژانر جنگی War Films

فیلم های جنگی با موضعیت جنگ های هوایی، دریایی و زمینی ساخته می شوند. گاهی اوقات هم فیلم های جنگی به نبرد در زندان، نبردهای مخفی، آموزش نظامی یا موضوعات مرتبط با آنها می پردازند. گاهی اوقات این فیلم ها به زندگی روزمره شهروندان و نظامیان بدون در نظر گرفتن جنبه های نبرد می پردازند. داستان این فیلم ها می تواند فیکشن، بر مبنای تاریخ، درام مستند، بیوگرافی باشد.

اصطلاح فیلم های ضد جنگ اغلب به فیلم هایی اتلاق می شود که جنبه های دردناک و ترس آور جنگ را به مخاطب نشان می دهد.

جان بلتون چهار عنصر روایی از فیلم جنگی را در قالب فیلم های هالیوودی بررسی کرده است. ۱) تعلیق اصول اخلاقی و انسانی در جریان جنگ ۲) ارجحیت اهداف جمعی به انگیزه های فردی ۳) رقابت بین مردان در گروه مذکر به همراه به حاشیه رانده شدن زنان و نگرش شیء گونه نسبت به آنها ۴) استقرار مجدد بازنشسته های جنگ. محقق فیلم کاترین کین بین ژانر جنگی و ژانر وسترن مشترکاتی را قائل شده است. در هر دو این فیلم ها دو قطب جنگ و صلح، تمدن و توحش بکار گرفته شده است. فیلم های جنگی اغلب از جنگ جهانی دوم به عنوان چارچوبی رای به تصویر کشیدن معارضه موجود بین نازی ها و نیروهای متفقین استفاده می کنند، در حالیکه فیلمهای وسترن معارضه موجود بین مهاجران متمدن و مردم بومی وحشی را به تصویر می کشند. مورخ فیلم ژونین بسینجر بر این باور است که زیرمجموعه ای بنام فیلم های جنگی جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۳ بوجود آمده است. این زیرگروه کنش های ارتشی را به تصویر می کشد، در حالیکه ژانر فیلم های جنگی نیاز ندارد که حتماً مبارزات مسلحانه را به تصویر بکشد.

تاریخچه

یکی از ابتدایی ترین فیلم های صامت سینما Birth of a Nation محصول سال ۱۹۱۵ است که نیمه اول آن پایه گذار بسیاری از اصول متعارف در ساخت فیلم های جنگی و فیلم های دیگر بطور کلی بود. این فیلم را یک اثر عالی برای هدفی نازل دانسته اند. در بدو نمایش این فیلم اعتراضات و خشونت بسیاری در گرفت و موضوع تأثیر مخرب سینما بر آهاد مردم رخ نمود. این فیلم جنگ های داخلی آمریکا را به روشی مشابه جنگ جهانی اول ترسیم می کرد که در زمان نمایش در آنسوی اقیانوس ها در جریان بود.

در سال های بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ کشورهای محور و متحدین هر دو مستندهای جنگی می ساختند. در کشورهایی که سیاست خنثی داشتند مانند ایالت متحده از این فیلم ها به عنوان تبلیغات استفاده می شد. در بین این فیلم ها فیلمی بود که آلبرت کی داوسن ضبط کرده بود. این فیلم The Battle and Fall of Przemyslنام داشت که در سال ۱۹۱۵ ساخته شد. داسون به عنوان فیلمبردار رسمی جنگ با آلمان ها و بلغارها همراه بود. فیلمهای او را شرکت فیلم های خبری آمریکا پخش کرد.

۱۰۰ فیلم برتر موزیکال سینما

Sahara
۵۱
Apocalypse Now – (1979)
۱
In Which We Serve ۵۲   All Quiet on the Western Front ۲
The Young Lions ۵۳ Saving Private Ryan ۳
Battle Cry ۵۴
Schindler’s List
۴
Flags of Our Fathers ۵۵ Platoon – (1986, Oliver Stone, V) ۵
Soldier of Orange ۵۶ The Bridge on the River Kwai ۶
Halls of Montezuma ۵۷ Patton – (1970, ) ۷
The Fighting Sullivans
۵۸ The Dirty Dozen ۸
The Fighting Sullivans ۵۹ The Longest Day ۹
Destination Tokyo ۶۰ From Here to Eternity ۱۰
Kelly’s Heroes
۶۱
Sergeant York
۱۱
The Bridge at Remagen ۶۲ The Great Escape ۱۲
Sands of Iwo Jima
۶۳
Battleship Potemkin
۱۳
To Hell and Back ۶۴ Das Boot ۱۴
The Lost Patrol
۶۵ The Deer Hunter ۱۵
Von Ryan’s Express ۶۶ Full Metal Jacket ۱۶
Wake Island ۶۷ Letters From Iwo Jima ۱۷
The Boys in Company C
۶۸
A Bridge Too Far
۱۸
Objective, Burma! ۶۹ The Guns of Navarone ۱۹
Twelve O’Clock High
۷۰ Open City ۲۰
Operation Pacific
۷۱ Midway ۲۱
Gallipoli
۷۲ Thirty Seconds Over Tokyo ۲۲
Flying Leathernecks
۷۳
The Thin Red Line
۲۳
Memphis Belle
۷۴ Tora! Tora! Tora! ۲۴
Run Silent, Run Deep
۷۵
Black Hawk Down
۲۵
The Tuskegee Airmen
۷۶
Stalag 17
۲۶
Kanal
۷۷ Battle of Britain ۲۷
Courage Under Fire ۷۸ The Story of G.I. Joe ۲۸
The Sand Pebbles ۷۹ The Desert Fox ۲۹
۶۳۳ Squadron ۸۰ Paths Of Glory ۳۰
Casualties of War ۸۱
Wings
۳۱
Cross of Iron
۸۲ Battleground ۳۲
Force 10 From Navarone ۸۳ In Harm’s Way ۳۳
Hell Is For Heroes ۸۴
MacArthur
۳۴
Too Late the Hero ۸۵ Pork Chop Hill ۳۵
Merrill’s Marauders
۸۶ The Big Parade ۳۶
Enemy at the Gates ۸۷ Where Eagles Dare ۳۷
A Midnight Clear ۸۸ The Desert Rats ۳۸
Dunkirk ۸۹
Battle of the Bulge
۳۹
The Green Berets ۹۰ The Blue Max ۴۰
The Story of Dr. Wassell
۹۱
The Caine Mutiny
۴۱
Three Kings ۹۲
The Train
۴۲
Operation Crossbow ۹۳ Back to Bataan ۴۳
The Naked and the Dead
۹۴ Many Wars Ago ۴۴
Jarhead ۹۵
Guadalcanal Diary
۴۵
King Rat ۹۶ The Big Red One ۴۶
Heartbreak Ridge ۹۷ Sink the Bismarck ۴۷
Stalingrad ۹۸ They Were Expendable ۴۸
Torpedo Run ۹۹
Closely Watched Trains
۴۹
A Walk in the Sun ۱۰۰ The Dawn Patrol ۵۰

 

دسته بندی: گونه های سینمایی
امتیاز کاربران: