ژانر فانتزی

فیلم های فانتزی دارای طرخ های داستانی فوق العاده ای هستند که معمولاً در برگیرنده جادو، رویدادهای ماوراءالطبیعه، موجودات تخیلی یا دنیاهای شگفت انگیز هستند. این ژانر با ژانر فیلم های علمی-تخیلی و وحشت تمایز دارد ولی با آنها اشتراکاتی هم دارد. در فیلم های فانتزی اغلب از عناصر جادو، افسانه، شگفتی، سرگرمی و موضوعات خارق العاده استفاده می شود.

 

ژانرفانتزی Fantasy Films

فیلم های فانتزی دارای طرخ های داستانی فوق العاده ای هستند که معمولاً در برگیرنده جادو، رویدادهای ماوراءالطبیعه، موجودات تخیلی یا دنیاهای شگفت انگیز هستند. این ژانر با ژانر فیلم های علمی-تخیلی و وحشت تمایز دارد ولی با آنها اشتراکاتی هم دارد. در فیلم های فانتزی اغلب از عناصر جادو، افسانه، شگفتی، سرگرمی و موضوعات خارق العاده استفاده می شود.

در فیلم های فانتزی قهرمان داستان معمولاً سفری روحی و معنوی را تجربه می کند و باید از یاری نیروهای قدرتمند و مافوق بشری بهره بجوید. شخصیت های اسطوره های یونان باستان و روایت های مشابه داستان های ۱۰۰۱ شب از جمله خطهای داستانی معمول در این ژانر هستند. قالی های پرنده، وردها، اژدها ها و گفته ها و اشیاء مذهبی قدیمی نیز از عناصر رایج در این گونه از سینما هستند. سرزمین های عجیب و تخیلی شامل دنیاهای علمی-تخیلی، داستان های جن و پری و دیگر محل های از این دست از جمله فضاهای رایج در این داستان ها هستند.

معمولاً شخصیت های داستان های فانتزی یک پرنس یا پرنسس هستند. برخی از فیلم های فانتزی ممکن است در برگیرنده شخصیت های نیمه مذهبی یا ماوراءالطبیعه مانند فرشتگان، خدایان، پریان و در مورد حالت های ترکیب شده با انیمیشن، شخصیت های کارتونی باشند. همچنین شخصیت های افسانه ای مانند دیوها، کوتوله ها و الف ها نیز جایگاه خود را در روایت این داستان ها دارا هستند. پدیده های عجیب و شخصیت های خارق العاده (مانند شخصیت های عظیم الجثه که ماهیت الهی یا شیطانی دارند یا جادوگران و ساحران) در فیلم های فانتزی قرار دارند و اغلب با فیلم های ماوراء الطبیعه همپوشانی دارند.

فیلم های فانتزی اغلب با فیلم های ژانر وحشت، علمی-تخیلی همپوشای دارند. اگر روایت فیلم فانتزی به سمت تأکید بر تکنولوژی پیشرفته گرایش پیدا کند می توان آن را یک فیلم علمی-تخیلی دانست. یا وقتی نیروهای ماوراءالطبیعه و فانتزی قصد ترساندن مخاطبان را داشته باشند فیلم فانتزی را می توان فیلم ترسناک به حساب آورد.

تعریف ژانر

حیطه تعریف فیلم فانتزی بطور دقیق مشخص نشده است. این مسئله هم در مورد ادبیات و هم در مورد سینما صادق است. با این وجود طبقه بندی یک فیلم به عنوان فانتزی مستلزم بررسی تم داستانی، رویکرد روایی و دیگر عناصر ساختاری فیلم است.

به عنوان مثال بخش عمده ای از داستان جنگ های ستاره ای یادآور فیلم های فانتزی است، ولی این فیلم ها حال و هوای علمی-تخیلی دارند. در حالی که بخش عمده ای از فیلمTime Bandits محصول سال ۱۹۸۱ یادآور ژانر علمی-تخیلی هستند، ولی حس فانتزی را به مخاطب انتقال می دهند. برخی از منتقدان از لفظ علمی-فانتزی برای توصیف این حالت های ترکیبی استفاده می کنند.

فیلم های انیمیشن دارای عناصر فانتزی را اغلب به عنوان فانتزی طبقه بندی نمی کنند، بویژه زمانی که مخاطب این آثار کودکان باشند. Bambi به عنوان مثال فانتزی نیست، حتیToy Story را هم نمی توان فانتزی به حساب آورد. اگرچه شاید بتوان دومین مورد را به فانتزی نزدیک تر دانست. ولی فیلم The Secret of NIMH محصول سال ۱۹۸۲ را می توان فانتزی در نظر گرفت چون در آن از جادو استفاده شده است.

دیگر فیلم های کودکان مانند “سفید برفی و هفت کوتوله ” محصول سال ۱۹۳۷ شرکت والت دیزنی را هم براحتی نمی توان طبقه بندی کرد. این داستان روایتگر فضای قرون وسطایی، کوتوله ها، استفاده از جادوگری و دیگر عناصر رایج در داستان های فانتزی است. ولی بیشتر طرفداران ژانر اینگونه فیلم ها را فانتزی نمی دانند و آنها را در طبقه داستان های جن و پری قرار می دهند.

فیلم های ابرقهرمانی اغلب دارای مؤلفه های ژانر فانتزی یا علمی-تخیلی هستند، ولی یک ژانر مجزی در نظر گرفته می شوند. برخی از منتقدان ادبیات و فیلم های ابرقهرمانی را زیرمجموعه ای از فانتزی محسوب می شوند تا یک ژانر مجزی.

فیلم هایی که در آنها جادو نقش اصلی را در پیشبرد داستان ایفا می کند مانند Freaky Friday محصول ۱۹۷۶ و نسخه بازسازی شده آن در سال ۲۰۰۳ که مادر و دختری را نشان می دهد که جسم خود را با یکدیگر معاوضه می کنند، به جهت فنی به عنوان فیلم فانتزی قابل بازشناسی هستند، ولی بخشی از این ژانر محسوب می شوند.

فیلم سوررئالیستی نیز از وضعیت های فوق العاده صحبت می کند ولی با قرارداد روایی مرسوم ژانر فانتزی جور در نمی آید. در نهایت بسیاری از فیلم های رزمی از عناصر محیطی قرون وسطایی استفاده می کنند (مانند فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon)، ولی طرفداران چنین فیلم هایی موافق طبقه بندی آن به عنوان نمونه ای از ژانر فانتزی نیستند.

۱۰۰ فیلم برتر فانتزی سینما

Ever After ۵۱
The Lord of the Rings سه گانه
۱
Spider-Man ۵۲ The Princess Bride ۲
Beauty and the Beast (1991) ۵۳ Harry Potter سری فیلم های ۳
Dragonslayer ۵۴
Pan’s Labyrinth
۴
Fantasia ۵۵ Willow ۵
The Truman Show ۵۶ Labyrinth ۶
Batman ۵۷ Pirates of the Caribbean Film Series ۷
It’s A Wonderful Life
۵۸ Raiders of the Lost Ark ۸
Dogma ۵۹ Monty Python & the Holy Grail ۹
Who Framed Roger Rabbit? ۶۰ The Wizard of Oz ۱۰
Big Trouble In Little China ۶۱
The Dark Crystal
۱۱
Monsters, Inc. ۶۲ The NeverEnding Story ۱۲
Jumanji
۶۳
Conan the Barbarian
۱۳
The Hobbit ۶۴ The Dark Knight ۱۴
The Secret of NIMH ۶۵ Excalibur ۱۵
The Last Unicorn ۶۶ Spirited Away ۱۶
Being John Malkovich ۶۷ Highlander ۱۷
The Beastmaster ۶۸
Ladyhawke
۱۸
The Addams Family ۶۹ Crouching Tiger, Hidden Dragon ۱۹
The City of Lost Children ۷۰ The Chronicles of Narnia سری فیلم های ۲۰
King Kong ۷۱ Legend ۲۱
Mary Poppins
۷۲ Shrek سری فیلم های ۲۲
Chocolat ۷۳
Dragonheart
۲۳
Bedknobs & Broomsticks
۷۴ Edward Scissorshands ۲۴
Babe
۷۵
Princess Mononoke
۲۵
The 7th Voyage of Sinbad
۷۶
The 13th Warrior
۲۶
Return To Oz
۷۷ Stardust ۲۷
Beauty and the Beast (1946) ۷۸ Ghostbusters ۲۸
۲۰,۰۰۰ Leagues Under the Sea ۷۹ Donnie Darko ۲۹
Bill and Ted’s Excellent Adventure ۸۰ The Mummy ۳۰
Alice in Wonderland (1951) ۸۱
The Nightmare Before Christmas
۳۱
The Crow ۸۲ Underworld ۳۲
The Curious Case of Benjamin Button ۸۳ The Clash of the Titans ۳۳
Field of Dreams ۸۴
Time Bandits
۳۴
The Seventh Seal ۸۵ Beetlejuice ۳۵
The Birds
۸۶ Groundhog Day ۳۶
The Scorpion King ۸۷ Howl’s Moving Castle ۳۷
Matilda ۸۸ The Adventures of Baron Munchausen ۳۸
Snow White and the Seven Dwarfs ۸۹ Big Fish ۳۹
Big ۹۰ Interview with the Vampire ۴۰
The Witches of Eastwick ۹۱ Brazil ۴۱
Practical Magic ۹۲
Willy Wonka & the Chocolate Factory
۴۲
Hocus Pocus ۹۳ Sleepy Hollow ۴۳
Ratatouille
۹۴ The Green Mile ۴۴
Wizards ۹۵
Amelie
۴۵
Peter Pan (2003) ۹۶ Army Of Darkness ۴۶
Bridge to Terabithia ۹۷ Van Helsing ۴۷
The Sword In the Stone ۹۸ Toy Story سری فیلم های ۴۸
Ghost ۹۹
Hook
۴۹
The Little Mermaid ۱۰۰ Jason and the Argonauts ۵۰
دسته بندی: گونه های سینمایی
امتیاز کاربران: