ژانر مستند

فیلمهای مستند شامل گروهی وسیع از مقوله های فیلمی هستند که با ساختاری غیر تخیلی قصد ثبت جنبه هایی از واقعیت را دارند که اغلب با هدف صیانت و حفظ یک سری از وقایع ساخته می شوند. زمانی مستند تنها ژانر موجود در سینما بود. “مستند” به عنوان یک روش فیلمسازی، یک سنت سینمایی و حالتی از پذیرش مخاطب محسوب می شود که همواره تکامل یافته و هیچ محدودیتی را برای خود مفروض نیست.

ژانر مستند Documentary Film

فیلمهای مستند شامل گروهی وسیع از مقوله های فیلمی هستند که با ساختاری غیر تخیلی قصد ثبت جنبه هایی از واقعیت را دارند که اغلب با هدف صیانت و حفظ یک سری از وقایع ساخته می شوند. زمانی مستند تنها ژانر موجود در سینما بود. “مستند” به عنوان یک روش فیلمسازی، یک سنت سینمایی و حالتی از پذیرش مخاطب محسوب می شود که همواره تکامل یافته و هیچ محدودیتی را برای خود مفروض نیست.

تعریف مستند

اولین بار مستند ساز اسکاتلندیجان گریرسون John Grierson در نقدی که برای فیلم Moana اثر رابرت فلاهرتی Robert Flaherty نوشته بود و در نشریه نیویورک سان منتشر شد، مورد استفاده قرار داد.

اصول فیلمسازی گریرسون بر این اساس بود که پتانسیل سینما برای بررسی زندگی را می توان در نوع جدیدی از هنر مورد توجه قرار داد که در آن هنرپیشه های اصلی و صحنه های اصیل راهنماهایی بهتری نسبت به مشابه های تخیلی خود برای تفسیر دنیای مدرن هستند: از این دیدگاه تعریف گریرسون از مستند “پرداخت خلاقانه از واقعیت” است که پذیرفته شده است. این دیدگاه با دیدگاه فیلمساز شوروی سابق ژیگا ورتوف Dziga Vertov که “زندگی همانطور که هست” و “زندگی ثبت شده به روشی ناآگاه” تفاوت دارد.

منتقد آمریکایی پاره لورنتز فیلم مستند را به عنوان فیلم واقعیت محور تعریف می کند که دراماتیک است. منتقدان دیگر مستند را سوای فیلمهای غیر تخیلی می دانند که در آنها نظر و پیام خاصی در کنار واقعیت ارائه شده مطرح می شود.

ساخت مستند فرآیند پیچیده ساخت پروژه های مستند است. این فرآیند به آنچه سازندگان با وسایل رسانه ای، محتوی، فرم و استراتژی های تولید به منظور پرداختن به مشکلات خلاقانه، اخلاقی و مفهومی مطرح شده حین ساخت فیلم انجام می دهند، می پردازد.

۱۰۰ فیلم برترمستند سینما

The Farm: Life Inside Angola Prison (1998)۵۱Nanook of the North  (۱۹۲۲)۱
Fires Were Started (1943)۵۲Olympia 1. Teil – Fest der Völker (1938)۲
Grey Gardens (1975)۵۳Man With a Movie Camera (1929)۳
One Day in September (1999)۵۴The Sorrow and the Pity (1971)۴
 A Brief History of Time (1991)۵۵The City (1939)۵
American Zeitgeist (2006)۵۶Grass: A Nation’s Battle for Life (1925)۶
Khaneh siah ast  “The House Is Black”(1963)۵۷The Silent World (1956)۷
The Conquest of Everest (1953)۵۸Woodstock (1970)۸
Obyknovennyy fashizm (aka “Triumph Over Violence”) (1965)۵۹Nuit et brouillard (aka “Night and Fog”)۹
My Flesh and Blood (2003)۶۰Fahrenheit 9/11 (2004)۱۰
The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)۶۱Triumph of the Will (1934)۱۱
Koyaanisqatsi  (۱۹۸۲)۶۲Anne Frank Remembered (1955)۱۲
Grizzly Man (2005)۶۳Anne Frank Remembered (1988)۱۳
Silent Wings: The American Glider Pilots of World War II (2007)۶۴Shoah  (۱۹۸۵)۱۴
Monterey Pop (1968)۶۵Hearts and Minds (1974)۱۵
Dark Days (2000)۶۶The Plow That Broke the Plains (1936)۱۶
Microcosmos: Le peuple de l’herb (1996)۶۷The River (1938)۱۷
Lessons of Darkness (1992)۶۸Hoop Dreams (1994)۱۸
The Decline of Western Civilization (1981)۶۹Kon-Tiki  (۱۹۵۰)۱۹
The Corporation (2003)۷۰Harlan County, USA (1976)۲۰
The Animal World  (۱۹۵۶)۷۱No Direction Home: Bob Dylan (2005)۲۱
Roger & Me (1989)۷۲Chernobyl Heart  (۲۰۰۳)۲۲
Moana  (۱۹۲۶)۷۳Taxi to the Dark Side  (۲۰۰۷)۲۳
Apur Sansar (aka The World of Apu) (1959)۷۴March of the Penguins (2005)۲۴
The Last Waltz (1978)۷۵When We Were Kings  (۱۹۹۶)۲۵
Buena Vista Social Club (1998)۷۶The Times of Harvey Milk  (۱۹۸۴)۲۶
The U.S. vs. John Lennon (2006)۷۷Bowling for Columbine (2002)۲۷
American Hardcore (2006)۷۸American Dream (1990)۲۸
World Without Sun  (۱۹۶۴)۷۹The Eleanor Roosevelt Story (1965)۲۹
Super Size Me (2004)۸۰An Inconvenient Truth (2006)۳۰
Lake of Fire (2006)۸۱The Endless Summer (1966)۳۱
Paragraph 175 (2000)۸۲Promises  (۲۰۰۱)۳۲
Il Mio viaggio in Italia (aka “My Voyage to Italy”) (1999)۸۳Down and Out in America (1986)۳۳
The Hellstrom Chronicle (1971)۸۴Man of Aran (1934)۳۴
In the Realms of the Unreal (2004)۸۵Gimme Shelter (1970)۳۵
Land Without Bread (1933)۸۶The Atomic Cafe (1982)۳۶
Chronicle of a Summer (1961)۸۷Spellbound  (۲۰۰۲)۳۷
Heima  (۲۰۰۷)۸۸The True Glory (1945)۳۸
Sir! No Sir!  (۲۰۰۵)۸۹Let There Be Light  (۱۹۴۵)۳۹
That’s Entertainment! (1974)۹۰Salesman  (۱۹۶۸)۴۰
Encounters at the End of the World (2007)۹۱Crumb  (۱۹۹۴)۴۱
Atomic Ed and the Black Hole (2002)۹۲Winter Soldier (1972)۴۲
For All Mankind  (۱۹۸۹)۹۳Scared Straight! (1980)۴۳
The Hour of the Furnaces  (۱۹۶۸)۹۴Don’t Look Back (1967)۴۴
Blue Planet (1990)۹۵The Memphis Belle (1944)۴۵
Broken Rainbow (1985)۹۶Titicut Follies  (۱۹۶۷)۴۶
The Celluloid Closet (1995)۹۷Sicko  (۲۰۰۷)۴۷
Jesus Camp  (۲۰۰۶)۹۸Journey Into Self (1968)۴۸
Faces of Death۹۹The Long Way Home (1997)۴۹
Pumping Iron۱۰۰       Moscow Strikes Back (1942)۵۰

سریال های مستند

Victory at Sea۱
Civilisation۲
Planet Earth۳
The World at War۴
Cosmos۵
The Great War۶
The Civil War۷
The Up Series۸
Baseball۹
The First World War: The Complete Series۱۰
دسته بندی: گونه های سینمایی
امتیاز کاربران:
Rate this post