زبان گفتاری غیررسمی درس اول

در محاوره روزمره از واژگان و اصطلاحاتی استفاده می کنیم که تفاوت نسبتاً زیادی با کلمات عادی دارند. در ادامه درس اول از این سری اصطلاحات آموزش داده شده اند

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: