کسب درآمد از طریق نصب نرم افزار و انجام امور بانکی شخصی

یک فرصت کسب درآمد ساده و میلیونی

لطفاً با تمام دقت مطالعه کنید

یک شارژ ۵۰۰۰ تومانی برای ما که مصرف کننده هستیم حدود ۵۴۵۰ تومان محاسبه می شه. این نه درصد که ۵۴۰ تومانه واریزی سازمان مالیات و سود عاملین فروشه.

برای متوجه شدن موضوع نرم افزار آپ رو مثال می زنیم که به ازاء حاشیه سودش جایزه های بزرگی می ده و در رسانه های ملی میلیاردی تبلیغ جوایزش رو می کنه.