لیست مطالب شنیداری موجود در سایت

مطالبی که در این پست قرار گرفته اند به منظور تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان سطوح متوسط و پیشرفته هستند. زبان آموزانی که سطح زبانی آنها پایین تر است می توانند از مطالب بخش انگلیسی خیلی آسان استفاده کنند.

Exercise 5Exercise 4Exercise 3Exercise 2Exercise 1
Exercise 10Exercise 9Exercise 8Exercise 7Exercise 6
Exercise 15Exercise 14Exercise 13Exercise 12Exercise 11
Exercise 20Exercise 19Exercise 18Exercise 17Exercise 16
Exercise 25Exercise 24Exercise 23Exercise 22Exercise 21
Exercise 30Exercise 29Exercise 28Exercise 27Exercise 26
Exercise 35Exercise 34Exercise 33Exercise 32Exercise 31
Exercise 40Exercise 39Exercise 38Exercise 37Exercise 36
Exercise 45Exercise 44Exercise 43Exercise 42Exercise 41
Exercise 46
دسته بندی: Listening
امتیاز کاربران:
Rate this post