کمیک استریپ spawn (با ترجمه اختصاصی فارسی)

اسپاون یکی از شخصیت های ضدقهرمانی است که توسط شرکت Image Comics معرفی شده و داستان دنباله دار آن بصورت ماهیانه منتشر می شود. تاد مک فارلین خالق این شخصیت است که در سال ۱۹۹۲ متولد شد. اسپاون در رده بندی لیست ۲۰۰ کمیک برتر نشریه wizard مقام ۶۰ام را به خود اختصاص داد و در لیست مجله Empire توانست رتبه ۵۰ و در لیست ۱۰۰ کمیک برتر تمام دوران که توسط نشریه IGN منتشر شد توانست از بین ۱۰۰ عنوان برتر رتبه ۳۶ را از آن خود کند.