دانلود کمیک مهاجمین-۲۰۱۹ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی

کاپیتان آمریکا و باکی بارنز! نیمور زیر دریایی! جیم هاموند مشعل انسانی اصلی در تاریک ترین ساعات جنگ جهانی دوم این چهار مرد با هم متحد می شوند و گروهی تحت عنوان مهاچمین را تشکیل می دهند…تا بدین وسیله بنام آزادی و تا پای مرگ با آلمان و متحدانش بجنگد. جنگ خیلی وقت پیش اتفاق افتاد. ولی ارواح گذشتگانشان هنوز آنها را تسخیر کرده است…شاید این اتفاق را بتوان به شکلی پررنگ تر در شاه نیمور جستجو کرد که به نظر می رسد آغازگر جنگی خواهد شد میان دنیای اعماق آب ها و دنیای سطح آب.