دانلود کمیک کارنیج مطلق-هالک جاودانه ۲۰۱۹ (قسمت ۱)

بروس بنر فیزیکدان هسته ای است که بعد از اینکه در معرض اشعه گاما قرار گرفت، به هالک جاودانه تبدیل شد. کلیتوس کسدی قانلی زنجیره ای است که با سیمبیوت کارنیج درهم آمیخته است و