۱۵ واقعیت جالب که در مورد شخصیت ونوم نمی دانید

خوب اولین فیلم ونوم هم اکران شد و چه بخواهیم، چه نخواهیم این شخصیت پیچیده هم برای خودش چا باز کرد و سونی یه بار دیگه توانایی خودش رو تو زمینه ساخت و اکران اینجور فیلمها به رخ کشید. البته عدم وجود مرد عنکبوتی در فیلم و عدم وجود دلمشغولی همیشگی ونوم می تونست به موفقیت فیلم ضربه بزنه. چون می دونیم که ونوم در بین سپاه شخصیت های ضداسپایدرمنی از همه شاخص تریه و حاصل سوتی هاییه که مردعنکبوتی به بار آورده.