آیا باید طبق نوع بدن خود تمرین کنید؟

اگر تا به حال یک رژیم تمرین را آغاز کرده اید و یک راه مناسب برای تناسب اندام پیدا کرده اید، احتمالا از سه گروه بندی بدن یا “somatotypes” آگاه هستید. توصیه های عمومی می گوید بهترین راه برای رسیدن به اهداف تناسب اندام شما این است که برنامه ورزش و تغذیه خود را به سموتوتیپ منحصر به فرد خود سفارشی کنید. اما آیا این درست است؟ در اینجا چیزی است که علم می گوید.