بلک کنری و هانترس بر روی جلد کمیک جدید پرندگان شکاری

با نزدیک شدن به اکران فیلم پرندگان شکاری و حضور هارلی کویین بر روی پرده نقره ای که در ماه فوریه سال آینده اتفاق خواهد افتاد، دی سی انتشار کمیک های تک شماره ای را آغاز کرده که در آنها به شخصیت های اصلی فیلم های آینده پرداخته خواهد شد که با تصاویر هنر بر روس جلد آنها همراه خواهد بود که نویدبخش حضور آنها در فیلم های آتی دی سی خواهد بود.