دانلود کمیک عمو اسکروج (یک میلیون دلار چهارم)-قسمت پایانی

در قسمت پایانی از سری داستان های چگونه اولین میلیون دلارها را به دست آوردم، به ادامه راه پرفراز و نشیب میلیونر شدن عمو اسکروج پرداخته می شود. به نظر شما اینبار عمو اسکروج چه زمینه شغلی را در پیش می گیرد؟