انگلیسی با مازراتی کوادروپورته

در این بخش با ویدئو مراحل ساخت مازراتی کوادروپورته در خدمت زبان آموزان عزیز هستیم. در این وبدئو تاریخچه ای مختصر از کمپانی مازراتی به همراه مراحل ساخت یکی از موفق ترین مدلهای این برند معروف ارائه شده است.