اولین دلیل برای اثبات مزیت های کامپیوترهای کوانتومی

کامپیوترهای کوانتومی قرار است آینده کامپیوترها را با انقلابی مواجه سازند. دانشمندان اکنون برای اولین بار اثبات کرده اند که کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای مرسوم مزیت هایی دارند. آنها مداری کوانتومی طراحی کرده اند که قادر است مسائلی را حل کند که تراشه های کلاسیک از حل آنها عاجز بودند.